Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant duFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 27 Deviations 248 Comments 619 Pageviews
×

Newest Deviations

Pack render ulzzang :iconyuiakira:yuiakira 0 0 Merry Christmas :iconyuiakira:yuiakira 2 0 PSD Coloring :iconyuiakira:yuiakira 2 0 Psdclr#2 :iconyuiakira:yuiakira 0 0 PSDclr#1 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 lesson 3 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 Lesson 1 :iconyuiakira:yuiakira 0 0 Scrapbook#1 :iconyuiakira:yuiakira 0 0 C4d :iconyuiakira:yuiakira 1 0 scrapboock :iconyuiakira:yuiakira 0 0 PSD clr MTD Du#6 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 lesson 2 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 Sing Me To Sleep :iconyuiakira:yuiakira 0 0 lesson 1 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 Lession 1: Beautiful lavender :iconyuiakira:yuiakira 1 0 Untitled-1 copy :iconyuiakira:yuiakira 1 0

Favourites

[ PACK RENDER #14 ] 26 PNGS BONA - WJSN :iconrisahhh:Risahhh 138 69 ++ { Mini Share PSD SCRAP } ++ 21.2.2017 :iconkyubikk:Kyubikk 26 31 /// Happy New Year /// :iconsulykwon2k3:sulykwon2k3 113 116 Texture byGii :iconquyhgiiaoo:quyhgiiaoo 198 132 1ST PACK TEXTURE :iconjinhyun99:Jinhyun99 251 169 Textura Random [9] :iconkeary23:Keary23 233 27 [Share Render #7] Pack render Jeon Jungkook :iconmyminniiee-pj95:MyMinniiee-PJ95 62 30 - Pack 17 PNGs :iconbyjin-d:BYjin-D 118 77 Plantillas Iggy Style :iconmisskurtz:MissKurtz 33 16 Plantillas Iggy Style #1 [In Spanish and English] :iconawesome-yuuko-san:Awesome-Yuuko-San 58 14 iggy template by Tiffany{psd file} :icontiffanyy2002:Tiffanyy2002 78 63 [PACK RENDERS 37] SEJEONG IOI :iconhanaphuong200:hanaphuong200 92 50 [ PACK RENDER ] 12 RENDERS BAEKHYUN - EXO(updated) :iconsananig:SananiG 125 61 PSD Coloring #13 :iconginzparkchucheo:GinzParkchucheo 93 37 PNG PACK#31 - BTS in Dubai 32PNGs - By Yangyangg :iconyangyanggg:Yangyanggg 478 208 png :iconfrustrationyork:frustrationYork 83 10
  •  Nhô minasan Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] by Jerikuto
  • Di tự giới thiệu một chút Adorable Girl Anime Emoji (Double Peace) [V6] by Jerikuto
  • Tên: Di(Du) and Yasu  
  • Tuổi : Chưa xác định được 
  • Sinh nhật : ngày 8-3-2*** là ngày mị có mặt trên đời này *Free Icon/Emote* Molang (I Love It!) by mochatchi
  • Giới tính: gái 99% 
Nhân vật con bé nó thích :
1>
Hình ảnh có liên quan
2. menma
Kết quả hình ảnh cho anohana menma gif
3.umaru-chan 
Kết quả hình ảnh cho umaru gif
4.neko kawaii
Hình ảnh có liên quan
...vân vân và vân vân....
_______________________________HẾT________________________________
Kết quả hình ảnh cho Honeyworks gif

deviantID

yuiakira's Profile Picture
yuiakira
du
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconphtruongyen102:
Phtruongyen102 Featured By Owner Feb 23, 2017  Student Interface Designer
- Watch back nha <33
Reply
:iconhanami-chan123:
Hanami-chan123 Featured By Owner Sep 10, 2016  Student
Thanks for the watch!
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Apr 26, 2016  Student Traditional Artist
watch back?
Reply
:icongodsj:
GodSJ Featured By Owner Mar 21, 2016  Student Interface Designer
watch back, pls
Reply