Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant duFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 27 Deviations 253 Comments 699 Pageviews
×

Newest Deviations

Pack render ulzzang :iconyuiakira:yuiakira 0 0 Merry Christmas :iconyuiakira:yuiakira 2 0 PSD Coloring :iconyuiakira:yuiakira 2 0 Psdclr#2 :iconyuiakira:yuiakira 0 0 PSDclr#1 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 lesson 3 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 Lesson 1 :iconyuiakira:yuiakira 0 0 Scrapbook#1 :iconyuiakira:yuiakira 0 0 C4d :iconyuiakira:yuiakira 1 0 scrapboock :iconyuiakira:yuiakira 0 0 PSD clr MTD Du#6 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 lesson 2 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 Sing Me To Sleep :iconyuiakira:yuiakira 0 0 lesson 1 :iconyuiakira:yuiakira 1 0 Lession 1: Beautiful lavender :iconyuiakira:yuiakira 1 0 Untitled-1 copy :iconyuiakira:yuiakira 1 0

Favourites

Share - 03 - Texture pack :iconnganstephanie:nganstephanie 61 82 Light*4 :icondanasel:DanaSel 387 33 5 Grey-Textures. :iconyeonseb:Yeonseb 1,413 104 Monster Fractal Pack 2 :iconmorbid-sheep:Morbid-sheep 602 222 Render anime #16 :iconmiaki-mii:Miaki-Mii 81 5 Ram and Rem - Render :iconkurosaki021:kurosaki021 167 6 [Render] Frisk UNDERTALE :iconumiokimura:UmioKimura 188 0 130816 Render :icongrace-mk:Grace-MK 170 11 Original Art [Render] :iconkyantsu:Kyantsu 214 3 [Render] Fall Out. :iconaraki96neko:Araki96Neko 407 3 Anime Render 89 :iconmichelleurs:michelleurs 153 5 [Render] Elle and Ludgar :iconliriasky:LiriaSky 172 2 Two Cover :iconaoitears:Aoitears 143 59 render `39 :iconenvynightingale:envynightingale 101 2 render `58 :iconenvynightingale:envynightingale 74 0 Pokemon Sun/Moon :iconhaanakko:Haanakko 136 2
  •  Nhô minasan Bunny Emoji-88 (Hello) [V5] by Jerikuto
  • Di tự giới thiệu một chút Adorable Girl Anime Emoji (Double Peace) [V6] by Jerikuto
  • Tên: Di(Du) and Yasu  
  • Tuổi : Chưa xác định được 
  • Sinh nhật : ngày 8-3-2*** là ngày mị có mặt trên đời này *Free Icon/Emote* Molang (I Love It!) by mochatchi
  • Giới tính: gái 99% 
Nhân vật con bé nó thích :
1>
Hình ảnh có liên quan
2. menma
Kết quả hình ảnh cho anohana menma gif
3.umaru-chan 
Kết quả hình ảnh cho umaru gif
4.neko kawaii
Hình ảnh có liên quan
...vân vân và vân vân....
_______________________________HẾT________________________________
Kết quả hình ảnh cho Honeyworks gif

deviantID

yuiakira's Profile Picture
yuiakira
du
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconphtruongyen102:
Phtruongyen102 Featured By Owner Feb 23, 2017  Student Interface Designer
- Watch back nha <33
Reply
:iconhanami-chan123:
Hanami-chan123 Featured By Owner Sep 10, 2016  Student
Thanks for the watch!
Reply
:iconjkeyyuan:
JKeyYuan Featured By Owner Apr 26, 2016  Student Traditional Artist
watch back?
Reply
:icongodsj:
GodSJ Featured By Owner Mar 21, 2016  Student Interface Designer
watch back, pls
Reply